Язовир “Красава”, който водоснабдява Брезник и околните села, е пълен!

Язовир “Красава”, който водоснабдява Брезник и околните села, е пълен!

Язовир „Красава”, който водоснабдява град Брезник и околните села е пълен. Добрата новина съобщи управителят на общинско дружество, което стопанисва язовир „Красава” и пречиствателната станция в Брезник, инж. Иван Ковачев.

„На никой не му се вярваше, че след като миналата година язовирът стигна почти до критичната точка, през тази година той ще се напълни, но нивото му вече достигна преливника. В момента съвсем леко прелива малко вода през преливника”, поясни инж. Ковачев. На въпроса ми- това означава ли, че Брезник и населените места, които се водоснабдяват от язовир „Красава” няма да изпитват недостиг на вода през лятото, Иван Ковачев поясни:”Не само през това лято. Нашият язовир е многогодишен изравнител. От анализа, който направих за него става ясно, че той покрива три сушави години. Това, което преживяхме миналата година беше в резултат на насложени три, та и малко повече сухи години, с валежи под средното за нашия район. Въпреки всичко, язовирът успя да ни осигури вода и то при увеличения разход, който имахме преди да приключи първия етап от рехабилитацията на водопроводната мрежа в град Брезник. С приключването на първия етап от рехабилитацията на водопровода в Брезник, успяхме да намалим значително разхода на вода и достигнахме около 2 500 куб.м разход за денонощие, което е с почти 1000 куб. м по- малко от преди старта на ремонтните дейности. Лятото подаваме вода и до селата Велковци, Сопица, Ноевци, така че се увеличава потреблението.  Община Брезник сериозно се ангажира с подобряването на водоснабдяването не само в града, а и в много села в общината. Със средства от ДФ”Земеделие” се подменят участъци от водопроводите между селата Кошарево и Гигинци, между Бегуновци и Ноевци , които са общо над 8 км. Това не само ще подобри качеството на водоснабдяването, но с подмяната на водопроводите, ще се намалят значително загубите на вода по тях. Трябва да си пестим водата, да не я пилеем, за да нямаме проблеми и да изпитваме недостиг”, поясни управителят на общинското дружество. Според него балансът, който се прави за състоянието на язовир „Красава” от 2005 г насам, показва, че се наблюдава цикличност в природата. Редуват се- 2-3 сушави години, после 1-2 влажни.

„ Целта на общинското ръководство е да направим всичко възможно да не допуснем повече язовирът да достигне критичната си точка, което да наложи тежък режим на водоснабдяване, който успяхме да избегнем миналата година.  Смятам, че усилията, които полага до момента общинската управа, ще гарантират нормално водоснабдяване не само на Брезник и селата, които ползват вода от язовир „Красава”, но и на селата, които се водоснабдяват от собствени водоизточници”  категоричен е инж. Иван Ковачев.