Бюрото по труда в Перник търси санитари, анкетьори, сладкари, локомотивни машинисти…

Бюрото по труда в Перник търси санитари, анкетьори, сладкари, локомотивни машинисти…

 Четвърта поредна седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места се увеличиха, като през изминалата те нараснаха с още 14  и станаха 245. За съжаление, предлаганите свободни работни места за безработни висшисти намаляха с 4 и станаха 22.

Продължават да са актуални офертите за работа на 15 монтажници на електронни елементи в София, 15 охранители също за София, 10 работници в сладкарското производство за Перник, 10 шивачки, 15 локомотивни машинисти, 15 помощник-локомотивни машинисти и 15 маневристи за Перник. През изминалата седмица се появиха предложения за работа за 15 санитари за Радомир, 10 работници- животновъди, 30 анкетьори за Перник, Рударци и Кладница.

Освен това, през седмицата на трудовия пазар в Перник се търсеха още: готвачи, сервитьори,  лекари, фелдшери, склададжии, шофьор на лекотоварен автомобил, продавач-консултанти, общи работници, строителен електротехник, дърводелци- мебелисти, общ работник с ТЕЛК, общи работници, чистач-хигиенисти, шивачи,   оператори на абкант-машина, оператори на машина за лазерен разкрой, заварчици, градинари, помощници в кухня, снабдители-доставчици, куриери, шофьор на тежкотоварен автомобил, комплектовачи, охранители,  крояч, касиери, детегледач, старши експерт, рехабилитатор, логопед, организатор работа с клиенти, помощник-сладкари, обслужващи кулинарен щанд, помощник-готвачи.

 Анализирайки трудовия пазар в Перник, се налага изводът, че  с преодоляването на пандемията от коронавиус, трудовият пазар в региона се съживява бързо. Доказателство за това е фактът, че предлаганите свободни работни места вече цял месец нарастват.  Сред най- търсените кадри в момента са: монтажници, охранители, санитари, животновъди, анкетьори,  работници в сладкарското производство, сервитьори, локомотивни машинисти, маневристи, помощник-локомотивни, готвачи, машинисти, бармани монтажници и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 223 свободни места и 22 за безработни висшисти.