Трънско почете още един свой герой

Трънско почете още един свой герой

В трънското село Ярловци бе открита паметна плоча на Тако Пеев – ръководител и организатор на движението за освобождение на Трънско и Брезнишко от сръбската окупация през 1878 г. Инициатори са Трънското културно-просветно дружество „Руй“, сдружение Трън, община Трън и Пътуващо читалище „Бащино огнище“.

На 20 декември 1877 г. сърбите започнали окупация на околностите на Трън, Цариброд, Сливница, Брезник и стигнали почти до Батановци. В София Тако Пеев се захванал с дейност по присъединяване на Знеполието към България. Поддържал връзки с княз Дондуков-Корсаков, намерил подкрепа от българския историк проф. Марин Дринов, вицегубернатор на София и от софийския владика Мелетий. Няколко пъти пътувал до Сан Стефано в Главната руска квартира, за да се види с Великия княз Николай Николаевич и да поднесе адрес от трънското население и молба за присъединяване на Трънски окръг към България. Многобройните му телеграми до Берлинския конгрес дали основание на граф Шувалов да се застъпи за каузата на трънчани и на 27 май 1879 г. Трънско се присъединило към Княжество България. Тако Пеев се завърнал в Трън, придружаван от ескадрон руски кавалеристи – казаци, по нареждане на княз Дондуков-Корсаков и бил посрещнат като голям родолюбец от местното население. Народен представител е в 3-то и 4-то Велико Народно събрание и в 7-то и 8-то обикновено Народно събрание.

Умрял през 1926 г. На негово име са кръстени улици в Перник и Трън./БТА