Двете общински дружества в Брезник са приключили 2020 година на печалба, сочат отчетите им

Двете общински дружества в Брезник са приключили 2020 година на печалба, сочат отчетите им

На днешното заседание на местния минипарламент в Брезник, местните законотворци ще приемат годишните отчетни баланси  за 2020 г за финансовото състояние на общинските  дружества със 100% общинско участие в капитала им. Става въпрос за общинските дружества „Брезник Фарм” ЕООД и „Водоснабдяване” ЕООД.

 Според отчета на „Водоснабдяване” ЕООД, дружеството приключва изминалата година с положителен финансов резултат. Въз основа на това, общинските съветници ще трябва да решат дали ще освободят дружеството от внасяне на дивидент в Общината или ще позволят на дружеството да покрие загубите си от минали години.

Отчетът на „Брезник Фарм” ЕООД показва, че дружество е приключило 2020 г също с положителен финансов резултат. Общинският съвет ще трябва да реши днес дали да освободи дружеството от внасяне на дивидент в общинската хазна или да използва тези средства за увеличаването на асортимента от лекарства, които ще предложи на населението.