РЗИ- Перник установи 2 отклонения от качеството на водата в региона

РЗИ- Перник установи 2 отклонения от качеството на водата в региона

 Отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 10.05.2021 – 21.05.2021 г. на територията на област Перник. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

През този период са изследвани проби от 20 населени места в областта.

Изследвани са 26 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.

От тях 2 не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Става въпрос за селата Проданча- в община Трън и Копаница- в община  Радомир. От РЗИ ни увериха, че са връчени предписания на община Трън и „В и К – Перник, които са изпълнени. Това е установено при взетите последващи проби, според които водата в двете населени места вече отговаря на изискванията на Наредба №9.

От здравната инспекция информират, че снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън, продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.

От здравната инспекция информираха, че снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън, продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.

Проданча и Копаница