5401 декара със слънчоглед са засети до сега в пернишко

5401 декара със слънчоглед са засети до сега в пернишко

Земеделските производители от областта се опитват да ускорят темповете на пролетната сеитба, за да не пропуснат благоприятните агротехнически срокове да сеитба на пролетните култури.

Към 24 май в региона са засети 5 401 дка със слънчоглед. Най-добра организация на сеитбата на тази култура са създали земеделците от община Брезник, които са засели  1861 дка. Следват общините: Радомир- 1 618 дка, Перник- 981 дка, Ковачевци- 403 дка, Трън- 308 дка и Земен- 230 дка.

С по-бавни темпове върви сеитбата на царевицата за зърно, въпреки че условията за нея в момента са много добри. До сега в региона са засети 608 дка. Най-много засети площи има в община Радомир- 355 дка.. Следват общините: Брезник- 100 дка, Ковачевци- 100 дка, Перник-40 дка, Земен- 11 дка и Трън- 2 дка.

По всичко личи, че тази година площите в областта, засети с пролетен ечемик, ще са по-малко от миналата. Доказателство за това е фактът, че до момента са засети едва 171 дка с тази култура. Най-много пролетен ечемик са засели стопаните от Брезник- 100. Следват общините:Ковачевци- 50 дка, Перник- 11 дка и Земен- 10 дка.

Според агроспециалистите, земеделците от областта трябва да положат усилия да приключат с пролетната сеитба до края на май, ако искат да разчитат на добра реколта от пролетниците.