„Топлофикация Перник“ продължава отчета на уредите за дялово разпределение

„Топлофикация Перник“ продължава отчета на уредите за дялово разпределение

Във връзка със започналата кампания по отчитане на уредите за дялово разпределение на консумираната топлоенергия,  потърсихме информация от „Топлофикация Перник”.

“Кампанията за отчитане на уредите за дялово разпределение на клиентите продължава. Информация относно датите за отчет на абонатите с топлинен счетоводител „Топлофикация Перник“може да бъде намерена на интернет страницата на дружеството, поставени са съобщения във всяка сграда на видно място и са уведомени упълномощените лица и домоуправителите“ поясни Ясен Кацаров, директор на „Топлофикация Перник“ и  допълни: „С цел да бъде улеснена работата по извличане на информацията, необходима за изготвянето на изравнителните сметки, отправяме призив към всички клиенти да осигурят достъп на отчетниците на една от двете предварително обявени дати. Според Наредбата за топлоснабдяването, на имотите без достъп или с отказан такъв, ще бъде начислена енергия по максимален специфичен разход на сградата“. Кацаров обясни, че потребителите могат да поискат корекции по изравнителните сметки, ако това се налага, а крайният срок за допълнителни отчети, възражения и рекламации е до 31 август. „След тази дата не могат да се преработват изравнителните сметки“, подчерта той.

„Предвид епидемиологичната обстановка в страната, екипите ни са инструктирани да спазват стриктно изискванията за безопасност. Всички отчетници ще носят лични предпазни средства – маски, ръкавици и калцуни. Всеки наш представител ще се легитимира със служебна карта“, уточни Кацаров.

Директорът на „Топлофикация Перник“ обясни още, че клиентите, които в домовете си са с уреди за дистанционен отчет, няма да бъдат посещавани, тъй като за тях процесът се извършва автоматично.

 Ясен Кацаров отново напомни, че след приетите изменения в Закона за енергетиката,  до 2027 г. задължително всички уреди трябва да бъдат с дистанционно отчитане. „Промените са изцяло в полза на клиента. Така той вече няма ангажимент за осигуряване на достъп за отчет, а възможността да се снемат показанията на всички уреди наведнъж и от разстояние спестява неудобството за абонатите да осигуряват достъп до дома си на отчетниците и да получават по няколко изравнителни сметки заради преработване. Освен това уредите за дялово разпределение с дистанционен отчет позволяват изготвянето на ежемесечни сметки на база реалното потребление, а не прогнозно“, посочи Ясен Кацаров. Той допълни, че при дистанционното отчитане няма възможност за човешка грешка при въвеждането на данните от топломера или индивидуалния разпределител. По думите му съвременният метод за отчет позволява по-висока ефективност при борбата с кражбите на топлинна енергия от недобросъвестни ползватели.