Лятото e време за ремонти по вътрешно- отоплителните инсталации

Лятото e време за ремонти по вътрешно- отоплителните инсталации

С настъпването на летния период, обикновено много от нас решават да сменят радиаторите в жилището си с нови, по-ефективни. За целта се налага да бъде източена водата от абонатната станция. В тази връзка, изпълнителният директор на „Топлофикация Перник”  Ясен Кацаров, поясни: ”Във връзка с приключилия отоплителен сезон, искам да напомня на всички абонати на “Топлофикация Перник”, че летните месеци са подходящ  период за ревизия на вътрешно- отоплителната инсталация в жилището, което се намира в сграда с етажна собственост.  Препоръчително е всякакви неизправности да се отстранят в близките месеци преди пускането на отоплението през есента“, напомни  изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” – Ясен Кацаров.

Той обърна внимание, че всяка абонатна станция има определен отговорник,  който живее в същата сграда и е избран от живущите. Този човек носи отговорност за достъпа до абонатната станция и за нейната изправност след извършените ремонтни дейности от живущите в сградата.

„Отговорникът на абонатната станция е обучен специално и при необходимост той може да източва системата за ремонт или да извършва други манипулации, които се налага да се осъществят по различни причини“, обясни Ясен Кацаров. Той напомни, че за всякакви въпроси, евентуално възникнали проблеми, свързани с дейността на „Топлофикация Перник”, абонатите могат да се свържат с експерти на дружеството на националнния номер 0700 500 20, да посетят страницата с електронен адрес http://toplo-pernik.com или да дойдат на място в клиентския център.