Поздравителен адрес от КРИБ Перник

Поздравителен адрес от КРИБ Перник

ДО

Д-Р СИМЕОН ВАСИЛЕВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ГР. ПЕРНИК

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

За мен е чест и удоволствие в качеството ми на председател на Управителния съвет на КРИБ Перник да Ви поздравя по повод встъпването Ви  в длъжност днес на областен управител на град Перник.

Вярвам, че съвместно ще продължим изграждането и утвърждаването на доброто партньорство между бизнеса и представителите на законодателната и изпълнителната власт. Това от своя страна стабилизира икономиката и индустрията, не само в областта, но и в страната. Създава предпоставки за добро сътрудничество между различните браншове.

КРИБ Перник ще окаже необходимото съдействие за изпълнението на поставените приоритети и цели в интерес на икономическото развитие на област Перник.

Пожелавам Ви успешна и ползотворна работа, както и още по-високи професионални постижения.

С уважение,

/П/ ГЕОРГИ МИЛЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

20.05.2021 г.