Около 10% от абонатите на „Топлофикация Перник” имат вече уреди за дистанционен отчет

Около 10% от абонатите на „Топлофикация Перник” имат вече уреди за дистанционен отчет

Наскоро влезе в сила промяната в Закона за енергетиката, която транспонира Европейска директива, в която е записано, че всички потребители на топлинна енергия в ЕС са задължени да преминат на дистанционен отчет до 2027 година. В тази връзка попитахме изпълнителния директор на „Топлофикация Перник”, Ясен Кацаров, колко от абонатите на дружеството вече са монтирали уреди за дистанционен отчет. Той отговори: „Около 10% от абонатите на „Топлофикация Перник” са преминали изцяло на дистанционен отчет до момента.  „Топлофикация Перник” предлага и услугата  дялово разпределение на консумираната топлинна енергия.  Предлагаме най-добрите условия и преференциални цени на уредите за дистанционен отчет на клиентите, които изберат нашите услуги за извършване на топлинно счетоводство. С пълното портфолио от услуги и ценоразпис нашите клиенти имат възможност да се запознаят на официалния сайт на „Топлофикация Перник“, поясни  Кацаров.

Според него, предстои дълъг път и много труд, докато всички абонати монтират уреди за дистанционен отчет, но това е единствения вариант да се изпълнят изискванията на ЕС. Сред предимствата на дистанционните уреди е, че с монтажа им отпада визуалният отчет, който налага отчетниците да посещават домовете на абонатите, за да снемат показанията на уредите. Освен това отпадат прогнозните сметки и изравнителните фактури.

 „С дистанционния отчет плащате точно това, което сте потребили. Няма съмнения за надписване на фактури!  Крайният срок за монтирането на дистанционните уреди е 2027 година”, подчерта изпълнителният директор на „Топлофикация Перник”.