ЦИК определи състава на пернишката Районна избирателна комисия!

ЦИК определи състава на пернишката Районна избирателна комисия!

С решение от 20.052021 г. Централната избирателна комисия назначи Районната избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

В това решение се посочва, че в ЦИК е постъпило писмо от областния управител на област Перник, което е съпроводено с протокол от проведените на 15.05.2021 г консултации при областния управител за състав на РИК, заедно с направените предложения от участвалите партии и коалиции и приложените към тях документи. В решението се подчертава, че при консултациите за състава на РИК-Перник са участвали надлежно упълномощени представители на всички парламентарно представени партии и коалиции.

В решението на ЦИК се посочва още, че на проведените консултации при областния управител не е постигнато съгласие между участниците по отношение на ръководството и състава на Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки. В Решението на ЦИК се посочва:

„Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 6 и 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4 и 5 ИК и Решение № 5-НС от 12 май 2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия.

 НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Четиринадесети изборен район – Пернишки, в състав от 13 членове, както следва”:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Николай Димитров ЦветковЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Кристиян Костадинов СпириевЕГН
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Изабел Марселова АнгеловаЕГН
СЕКРЕТАР:Явор Петров АнгеловЕГН
ЧЛЕНОВЕ:Валентина Страхилова Генадиева-ДимитроваЕГН
 Румяна Николова ПетроваЕГН
 Светлана Кирилова ПетковаЕГН
 Росица Николаева ТодороваЕГН
 Лъчезар Борисов ЛазовЕГН
 Станка Йорданова Рударска-ХиноваЕГН
  Снежанка Стефанова ЙордановаЕГН
 Галина Радева НикодимоваЕГН
 Асен Борисов ПетковЕГН

 2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.