Леко увеличение на болните от COVID-19 в региона, установи РЗИ-Перник

Леко увеличение на болните от COVID-19 в региона, установи РЗИ-Перник

Леко увеличаване на заболелите от заразни болести в региона през изминалата седмица констатира Регионалната здравна инспекция. Регистрираните заболели са 91, при 68 да предходната седмица, което е с 23 повече.

Увеличили са се, макар и не много, заразените с COVID-19. Установените болни през изминалата седмица са 91, при 68 за предходната, което е с 23 повече. Случаите са регистрирани във всички общини на област Перник.

Намалели са заболелите от остри респираторни заболявания и грип. През отминалата седмица са установени 21 болни, при 26 за предходната. Заболеваемостта през този период е била 29,07%oo, при средна за страната 51,72%oo към 17.05.2021 г.

Нараснали са и заболелите от варицела. През седмицата са констатирани 5-ма заболели, при 3-ма за предходната седмица. Заболелите са от Перник, Радомир и село Дивотино. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 Направени 6 антигенни теста и 19 теста за антитела на COVID – 19.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 287 проверки. От тях 79 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушенето в заведения за обществено хранене. 5 от проверките са по спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 68 от проверките са във връзка със спазване на противоепидемичните мерки въведени със заповеди на Министерство на здравеопазването. 3 от проверките са по жалби и сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол от страна на здравните инспектори, през миналата седмица те са издали 213 предписания.

И през изминалата седмица РЗИ продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 272 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговоря на изискванията на Наредба №9.