Старата сграда на Манджата ще бъде разрушена

Старата сграда на Манджата ще бъде разрушена

И на днешното заседание на пернишкия Общински съвет стана дума за съдбата на старата, рушаща се сграда на бившия Техникум по облекло и хранене, който перничани наричат Манджата. Едно е безспорно ясно – тя ще бъде премахната. След голямото земетресение, станало на 22 май 2012 година, сградата бе компрометирана тежко и се оказа, че не подлежи на укрепване и ремонт. Тя просто е неизползваема, налага се разрушаването й, припомни преди месец общинския съветник Милан Миланов.   Сградата е опасна, покрай нея минават хора, има оживен автомобилен трафик. В някои от стаите на руината са се настанили и бездомни хора, чиито живот е в риск, информира колегите си в минипарламента той.

Преди да се стигне до момента, в който на терена ще заработят булдозерите, има стъпки, които обаче трябва да бъдат извървени. За тях обясни зам.кметът Стефан Кръстев, отговаряйки на въпрос на Миланов, поставен на миналата сесия във връзка с казуса.

„Според разпоредбите на нормативната уредба, има три проекта, които трябва да бъдат реализирани, преди да се стигне до премахване на разпадащата се постройка. Те вече са възложени за изпълнение“, поясни зам.кметът Кръстев. И допълни: „Първият е „План за безопасност и здраве, вторият – „План за управление на строителните работи“. Като се има предвид разположението на сградата на улица „Радомир“ и непосредствената й близост до тротоар и улица, е възложен и още един проект, касаещ временната организация на движението по време на демонтажните работи. Едва когато тези проекти бъдат изпълнени, ще се пристъпи към обрушаването на сградата. На нейно място ще бъде изграден модерен Младежки център, договорът за който бе сключен на 20 октомври миналата година. Разработката е наречена „Изграждане на Младежки център – Перник – модел за високи стандарти на младежка работа“, а изграждането му ще се финансира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство е на стойност 3,7 милиона лева. Община Перник изпълнява проекта в партньорство с две чуждестранни организации от Норвегия и Сърбия.

В момента се изготвя документацията за обществената поръчка за избор на изпълнител за проектиране, авторски надзор и строителство. В ход е и процедурата за набиране на вътрешен образователен персонал, пряко свързан с образователните дейности в Младежкия център – младежки работници и образователни медиатори, участие на екипа в поредица работни срещи и обучения, аорганизирани от създадените до момента Младежки центрове в страната от Програмния оператор, а целта е качествено и ефективно създаване на всички дейности в бъдещия пернишки младежки център, изработване на информационна политика за навременно осведомяване на гражданите за развитието на проекта и дейностите произтичащи от него“, поясни пред общинските съветници зам.кметът Стефан Кръстев.