„Топлофикация Перник“: Дистанционният отчет e съвременния, модерен и удобен метод за снемане на показания на парното и топлата вода

„Топлофикация Перник“: Дистанционният отчет e съвременния, модерен и удобен метод за снемане на показания на парното и топлата вода

„Топлофикация Перник“ напомня на клиентите, че до 1 януари 2027 г. всички уреди за отчитане на парното и топлата вода трябва да осигуряват възможност за дистанционен отчет. „От следващата година се очаква да започне масовата подмяна на уредите за дялово разпределение. Съветваме клиентите си да не чакат крайния срок“, заявява Ясен Кацаров, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник”.

Той поясни, че абонатите трябва да проведат общи събрания на входовете, за да се вземе решение с какъв вид ще бъдат подменени старите уреди. „Според изчисления средно между 160-170 лева на апартамент ще струва подмяната на всички уреди, в това число и на водомера“, уточни Кацаров.

„Дистанционният отчет е съвременен, модерен и удобен метод за снемане на показания за потребената топлинна енергия. Предимствата на уредите са, че пестят време и неудобството на клиентите да осигуряват достъп за отчет на уредите си всеки месец. Освен това високонадеждната система за дистанционно отчитане намалява възможността от човешка грешка при въвеждане на данните от топломера или индивидуалния разпределител“, поясни  Кацаров. Като друго предимство, според него е, че дистанционните уреди позволяват изготвянето на ежемесечни фактури с реално потребление и свеждат до минимум риска от кражби на топлинна енергия. „Благодарение на тях клиентите ни могат да следят непрекъснато консумацията“, допълни още Кацаров.

Според него, клиентите на дружеството могат да закупят и от него дистанционни уреди на конкурентни цени. „С цел да не се натоварва семейният бюджет, сме въвели разсрочено плащане на уредите за срок от 24 месеца.“, подчерта Кацаров и допълни, че „Топлофикация Перник” предлага безплатен монтаж за клиентите си.

Ясен Кацаров напомни, че при повреда или изтекъл срок на уреда за дялово разпределение, сметката за изразходваната топлинна енергия се определя съгласно Наредбата за топлоснабдяване. За да няма служебно начислена сметка, е необходимо да се следи за изправността на уредите в дома – водомер за топла вода и индивидуален разпределител на радиатора.