Общината обяви условията за празничния базар за 1-ви юни

Общината обяви условията за празничния базар за 1-ви юни

Във връзка с празничния базар по повод Деня на детето- 01.06.2021г., Община Перник уведомява всички търговци следното:

Петната за търговска дейност на открито ще се разпределят по схема, одобрена от Главния архитект на алеята до река Струма – срещу Двореца на културата и алеята от страната на Мемориала.

Таксата за ползване на терени, на които се организират панаири, събори и др. празници е 8.00лв. на кв.м. на ден за І – ва зона, съгласно Наредба  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Перник. Поради ограничения брой на петната, ще се разрешават не- повече от 2 броя петна по 2 кв.м. / 2/1м./ всяко, за разполагане на сергии и по 1 бр. петно за продажба на скара- бира: 9 кв.м. / 3/3 м./. Ако се поставят маси и столове към скарите да се упоменат в заявлението. Петната за скара по схемата са 2 бр., а петната за сергии- 34 бр.

Към заявлението е необходимо да се  приложи удостоверение за актуално състояние на фирмата със срок до 6 /шест/ месеца от актуализацията- копие.

Разрешените за продажба стоки, са както следва: детски играчки, балони, пуканки, царевица,  дребна имитационна бижутерия, скара- бира, захарни и тестени изделия и сувенири.

Забранява се извършването на търговска дейност с промишлени стоки /дрехи, бельо, обувки, чанти и др./.

Във връзка с епидемичната обстановка в страната, отстоянието между сергиите ще бъде 1.5м.

Приемането на заявленията ще започне от 17.05.2021г.

Без издадено разрешение от Община Перник, продажбата е незаконна.