„Топлофикация Перник” пусна в експлоатация първия участък от оросителната инсталация на сгуроотвал „7-ми септември“

„Топлофикация Перник” пусна в експлоатация първия участък от оросителната инсталация на сгуроотвал „7-ми септември“

„Изградихме и пуснахме в експлоатация първия участък от оросителната инсталация на сгуроотвал „7-ми септември“. Това бе ангажимент, който поехме пред жителите на Перник и институциите“, заяви Ясен Кацаров, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник“. Той допълни, че хората са много щедри на обещания, но понякога намеренията не придобиват материално измерение. „Ние ясно заявихме, че при  настъпване на необходимите метеорологични условия, ще предприемем действия по изграждането на оросителна инсталация  на това шламохранилище и го направихме. Чака ни още много работа, но ще спазим поетото от нас обещание като отговорно предприятие“, увери Кацаров.

Той обясни, че преди да бъде пусната част от оросителната инсталация са овлажнявали  участъци от шламохранилището с помощта на мобилна водоноска. „Започнахме , усилено разстилане на почва върху терени от западната част на депото. Това стана възможно с помощта на допълнителна техника, която използвахме“, уточни още Кацаров. Той поясни, че са били доставени мобилна помпа, тръбопроводи и разпръсквачи, необходими за изграждане на повече звена на инсталацията за оросяване на сухи участъци от шламохранилището.

„През следващите дни ще продължи да се изграждат нови участъци от оросителната инсталация и ще се насипва почва в северната и в западната част на депото. Поради значителната площ – над 450 дка, дейностите по насипване ще продължат и през следващата седмица“, поясни Ясен Кацаров.  Той допълни, че наред с всички важни задачи, „Топлофикация Перник” работи непрекъснато, за да осигурява качествено топлоподаване на абонатите си и се включва активно в мисията на местната власт да подобрява качеството на живот в града.