Бюрото по труда в Перник започна прием на заявления за обучения!

Бюрото по труда в Перник започна прием на заявления за обучения!

Бюрото по труда в Перник започна прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Това информираха от институцията в Перник.

От там поясниха, че безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда гр. Перник за обучение по професии:

– Оперативен счетоводител/трета степен на ПК/ –18 лица. Период на обучение от 14.05 до 04.11.2021г.;

– Оператор на компютър /първа степен на ПК/ – 15 лица.  Период на обучение от  25.06.- 19.08.2021 г. ;

– Помощник възпитател- /част от професията/ – 20 лица. Период на обучение от 05.07. до  27.08.2021 г.;

– Касиер / първа степен на ПК/ –20 лица.  Период на обучение от 11.06.2021г. до  05.08.2021 г.;

– Помощник пътен строител /първа степен на ПК/ – 20 лица. Период на обучение, от 11.06.2021 г. до 05.08.2021 г.;

Безработните лица от община Брезник,  които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в Бюрото по труда в Перник, филиал Брезник, за обучение по професиите:

– Оператор в производство на облекло /втора степен на ПК/- 22 лица; Периодът на обучение е 21.05.2021г.- 16.09.2021 г.;

– Офис- секретар /част от професията/- 15 лица. Периодът на обучение е 24.06.2021 г.- 17.08.2021 г.

Безработните лица от община Трън, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда в. Перник, филиал Трън за обучение по професията:

– Офис- секретар /част от професията/- 15 лица.  Периодът на обучение е от 22.06.2021г. до 13.08.2021 г.

От Бюрото по труда поясниха, че кандидатите за обучение могат да се обадят на служебните телефони за повече информация.