Шефът на ВиК отчете свършеното през 2020-та

Шефът на ВиК отчете свършеното през 2020-та

През 2020 г. беше извършена реконструкция на водопроводната мрежа на град Перник, в следствие на което разходът на питейна вода се намали от 710 на 520 л/сек. Общината беше изправена през безпрецедентна водна криза и режим на водоподаването. С намесата на правителството и лично на премиера Бойко Борисов, в спешни срокове, беше изградена аварийна връзка със София, с което режимът беше облекчен.  Благодарение на успешното управление на дружеството и огромната инвестиция в мрежата на Перник, в язовира днес има количество, достатъчно да осигури вода за потребителите за повече от година, дори в този период да има нулев приток. Тези резултати отчита управителят на ВиК – Перник инж. Борислав Иванов.

На 17 януари се навърши една година, откакто той пое управлението на дружеството. През 2020 г. ВиК – Перник извърши подмяна на части от водопроводната мрежа на няколко населени места, като общата дължина на подменените участъци е над 6 км. Осъществени са монтажи на три регулатора на налягане – два в кв. „Църква“ и един в с. Рударци, като благодарение на това авариите са намалели многократно. В момента се финализира реконструкцията на старата пречиствателна станция за питейни води на гр. Перник. През 2021 г. предстоят няколко големи проекта, които ще решат много проблеми с водоснабдяването в област Перник:

– Ще стартират строително – ремонтните дейности по проект „Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия обслужвана от ВиК – Перник ;

–  Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в град Брезник – втори етап;

–  Ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод за селата – Жедна и Негованци;

–  Ремонт на водопроводната мрежа на гр. Трън и изграждане на каптаж в село Лева река;

– Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в град Земен – първи етап;

 – Реконструкция на довеждащи водопровод от помпена станция “Опалово” до град Радомир;

–  Разработване на проект за подмяна на вътрешната водопроводна мрежа на гр. Радомир

–  Обследване на част от водопроводната мрежа на гр. Перник с цел оптимизация на работата  и намаляване на загубите на вода;

– ВиК- Перник ще кандидатства по програма за оптимизиране на управлението и намаляване на загубите на вода за гр. Радомир, като целта на проекта е загубите на вода да се намалят с повече от 20%.