338 диви прасета са отстреляли през този ровен сезон трънските ловци

338 диви прасета са отстреляли през този ровен сезон трънските ловци

С много добри резултати се похвалиха през ловния сезон на едър дивеч  2020/2021г.,  ловците от Ловно-рибарско сдружение „Руй” в Трън. Това информира председателят на сдружението Иван Искренов.

 През този ловен сезон ловците от трънско са отстреляли 338 диви прасета. Най-много диви прасета са отстреляли ловците от дружинката във Филиповци- 72. След тях се нареждат дружинките от: Лева река- 37, Вукан-31, Долна Мелна- 30 и т.н.

Трънските ловци са отстреляли през този сезон 21 сърни. На-добра слука са имали ловците от Бусинци, които са отстреляли 4.

С 89 отстреляни лисици могат да се похвалят този сезон ловците от ЛРС ”Руй”. Най-много лисици са отстреляли ловците от дружинките: Вукан-13,Мелиново-10, Долна Мелна- 6 и т.н.

За разлика от предходни години, през този сезон трънските ловци могат да се похвалят с 16 отстреляни чакала.

През този сезон ловците от Ловно-рибарско сдружение „Руй са отстреляли и 2076 пъдпъдъка и 1 676 диви гълъба.

„Наистина приключихме един много добър ловен сезон. Добър не само поради добрата слука, но най-вече заради това, че нямаме нито едно допуснато произшествие и нямаме нито една положителна проба за Африканска чума. Постигнатите добри резултати през този ловен сезон  се дължат на проявеното самосъзнание и дисциплина от всички членове на сдружението. Не са за подценяване и добрата стрелкова подготовка на нашите ловци,  както и отличната организация на ловните излети.  И друг път съм казвал, че грижите, които полагаме за дивеча през годината ни се отплащат. Не е за пренебрегване и фактът, че ние сме непримирими срещу бракониерството. Полагаме много усилия и грижи за дивеча особено в размножителния му период. Всички тези фактори оказват своя положителен ефект, на който се радват ловците от Ловно-рибарско сдружение „Руй” Трън”, заяви Иван Искренов.