Нивото на река Струма спадна и тя влезе отново в коритото си, но се видяха последствията от пороите

Нивото на река Струма спадна и тя влезе отново в коритото си, но се видяха последствията от пороите

Спирането на дъждовете и намаления отток на вода от малките притоци, които се вливат в река Струма, позволиха нивото й да спадне чувствително. След като на 12-ти януари тя излезе на много места от коритото си и причини наводнения, сега може да се види какво е положението по коритото й след оттичането на буйните води. В района на кв.”Изток”, под мостчето, което води към някогашния Дом на металурга и спирка „Метал”, личи как буйните води са донесли много скален материал. Преди прага на реката се е образувал своеобразен остров. В зависимост от притока на вода, реката ту се разделя на два ръкава,  ту тече само в един.

Благодарение на изградената, по времето на покойния  кмет на Перник Росица Янакиева, подпорна стена в района на жилищния комплекс „Албените”, при това наводнение реката не излезе от коритото си и не наводни близките жилищни блокове, както го направи преди 8-9 години.

Прави впечатление, че в района, където се намира подпорната стена, реката е започнала сега да подкопава отсрещния бряг. Добре е, че това не създава опасност за никого, но се вижда как реката променя коритото си в тази част. Освен това, след оттеглянето на водата става ясно, че коритото й трябва да бъде почистено от натрупаните наноси и растителност, за да не създаде проблеми при, недай Боже, второ подобно застрашително покачване на нивото в резултат на поройни дъждове и топене на снеговете през пролетта.