Нова наредба определя как да се уведомяват пчеларите за третирания с препарати за растителна защита!

Нова наредба определя как да се уведомяват пчеларите за третирания с препарати за растителна защита!

На вниманието на пчеларите!

Нова наредба регламентира начина за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури. Това информират от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. От там поясняват, че в брой 101 от 27 ноември 2020 г. на Държавен вестник е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. С тази наредба се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури, чрез нарочно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури, трябва да направят регистрация до 31 януари 2021 г. Важно е да се подчертае, че до 28 февруари 2021 г.,  в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД. От 1 март 20201 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД.

От Областната дирекция поясняват, че предвид на новостите, влезли в сила с наредбата, усложнената епидемична обстановка, и заповедта на министъра на здравеопазването за продължаване на противоепидемичните мерки, заинтересованите страни могат да намерят цялата информация  публикувана на интернет страницата на ОД „Земеделие“ – Перник.