Аделина Борисова – Алексиева остава начело на РП-Перник

Аделина Борисова – Алексиева остава начело на РП-Перник

Аделина Борисова – Алексиева, която в момента е и.ф. районен прокурор на Перник, пое втори мандат начело на обвинението. Това реши единодушно Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) в първото си редовно заседание за 2021 година.

Пред кадровиците прокурор Алексиева посочи, че сред най-сериозните проблеми, пред които в момента е изправено обвинението, е този за материалната база. Оказва се, че част от обвинителите от РП-Перник се налага да работят на едно бюро със съдии от районния съд в града, поради липсата на кабинети и място. Старият-нов административен ръководител подчерта, че е сигнализирала кадровия орган за този проблем, като топката в момента е в Комисията по управление на собствеността.

Сред основните цели, които кандидатът обеща да изпълни в следващия си мандат е на първо място повишаване на диалога с медиите, който тя призна, че в последните години не е бил на достатъчно високо ниво. На следващо място тя се ангажира с повишаване на квалификацията на прокурори и служители, поддържане на висок етичен стандарт при работа с гражданите, провеждане на регулярни срещи с органи на изпълнителната власт, с оглед изясняването на криминогенната обстановка, както и прилагане на екипния принцип по повече досъдебни производства.

След представянето на прокурор Алексиева Пламен Найденов, който допреди да стане член на ВСС бе окръжен прокурор на Перник, изрази възхищение от работата й досега и сподели мнение, че тя е била достатъчно успешна в предходния си мандат, за да заслужи доверие и за втори такъв.

„Познавам колежката Алексиева, във времето, в което бях командирован в Окръжна прокуратура-Перник, и имам много добри впечатления. Тя се справи много добре с предизвикателствата в първия си мандат, в това число и в условията на окрупняване в района. Винаги може да е по-добре ситуацията, но смятам, че тя заслужава нашето доверие“, коментира и главния прокурор Иван Гешев.

След което единодушно Прокурорската колегия я избра отново за административен ръководител на Районна прокуратура-Перник.