С 51 по-малко са заразените с COVID-19 в областта, установи РЗИ-Перник

С 51 по-малко са заразените с COVID-19 в областта, установи РЗИ-Перник

Три пъти са намалели заболелите от остри респираторни заболявания и грип в областта през изминалата седмица, констатира Регионалната здравна инспекция в Перник. Регистрираните заболели през седмицата са 19, при 59 да предходната. Заболеваемостта през този период в областта е 26.30 %oo , при средна за страната 39.99 %oo към 18.01.2021 г.

С 51 по-малко са заболелите от заразни заболявания през изминалата  седмицата. За периода са установени 70 заболели, при 121 за предходната седмица.

Чувствително са намели и заразените с COVID-19 в региона. През седмицата те са били 70, при  121 за предходната. Заразени са регистрирани във всички общини на област Перник. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 Направени 21 бързи антигенни теста за COVID – 19 и 37 бързи теста за антитела IgM/IgG.

 През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 52 проверки. От тях 11 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене. При 24 от проверките е контролирано изпълнението на издадените предписания от РЗИ. 5 от проверките са в здравни заведения, а 3 са по сигнали на граждани.

В резултат на упражнения контрол, здравните инспектори през седмицата са издали 241 предписания за отстраняване на установени нарушения.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва мониторинг на питейните водоизточници в региона. Взети са 567 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.