Частично бедствено положение е обявено и в община Перник

Частично бедствено положение е обявено и в община Перник

Кметът на Община Перник Станислав Владимиров обяви частично бедствено положение  за част от територията на община Перник – град Батановци и селата Ярджиловци и  Черна гора. Според заповедта в изпълнение се въвежда Общинския план за защита при бедствие в част „План за защита при наводнения“, а бедственото положение се въвежда за срок от 7 дни. Причината е излизането на река Струма в ниските части на района около Батановци. Оказа се, че причината е не само падналите валежи и топящия се сняг, но и увеличеното изпускане на вода от язовир „Студена” от нощес.

РС ПБЗН – Перник, съвместно с кметство Батановци продължава евакуацията на живущите в залетите от река „Струма“ 5 къщи в махала „Андрейна“ в гр. Батановци. От шахтите в махала „Средорек” в Батановци излиза вода, наводнени са мазета на къщи. Кметът Станислав Владимиров поясни, че около 20 човека от засегнатите райони на Батановци са евакуирани. „В момента хората са настанени при близки. Община Перник има в готовност резервни жилища, но сме водили разговори с един от хотелите в Перник, за настаняване на хора при евентуална необходимост.