10 пъти по-голям е притокът на вода от разхода в язовир „Студена” днес!

10 пъти по-голям е притокът на вода от разхода в язовир „Студена” днес!

В резултат на падналите в последните дни валежи, обемът на язовир „Студена” се увеличи и днес достигна  22 596 000 куб.м. Това информираха от „В и К”-Перник. От там поясниха, че притокът във водоема днес е  7567 л/сек.а разходът е 616 л/сек. Това означава, че притокът е над 10 поти по-голям от разхода на вода.

От  „В и К” увериха, че специалисти на дружеството извършват ежедневни замервания и наблюдения на водния поток и язовирната стена, съгласно влязлата в сила на 31.01.2020 г  Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях.

От водоснабдителното дружество поясниха още, че поради големия приток в язовир „Студена”, причинен от обилните валежи, днес- 09.01.2021г. се е увеличила мътността на вход на Пречиствателната станция за питейни води Перник.

Включени са допълнителни съоръжения за пречистване на водата, които ще намалят повишената мътност на изхода от Пречиствателната станция.