Рисковано е да се залага единствено на цената при избора на доставчик на електрическа енергия, има много подводни камъни!

Рисковано е да се залага единствено на цената при избора на доставчик на електрическа енергия, има много подводни камъни!

 В първия ден от новата година КЕВР пусна така чаканата от всички юридически лица, а и не само, платформа за сравняване на офертите за цените на всички доставчици на електрическа енергия, които оперират на територията на България.

Тази платформа бе необходима, за да се ориентират потребителите за участниците на пазара на електрическа енергия, а към настоящия момент ще е най-вече от полза за фирмите. Изграждането на подобен информационен уебсайт бе наложително, защото през есента влезе в сила законова поправка, според която до 30 юни тази година всички потребители на стопански ток трябва да преминат на свободния пазар на електрическа енергия.

„Със сигурност пускането на платформата за сравнение на оферти на доставчици ще бъде полезна за потребителите, но съветвам всички да бъдат предпазливи. Водещо при избора на компания, с която да сключите договор, трябва да бъде имиджът и сигурността на съответния търговец. Не залагайте единствено на цената при избора на доставчик на електрическа енергия, има много подводни камъни!“ – предупреди експертът по търговия с електрическа енергия Павлин Павлов от един от най-големите доставчици Гранд Енерджи Дистрибюшън.

Енергийният експерт напомни също, че заявления за смяна на доставчика от следващия календарен месец се приемат до 10 число на текущия месец.

„Всеки, който иска да се възползва от по-ниските цени и по-добрите условия от месец февруари, трябва да сключи договор с избрания доставчик в близките дни. Ако изпусне 10 число, то излизането на свободния пазар ще влезе в сила от 1 март“ – съветва Павлин Павлов.