РЗИ- Перник установи едно отклонение от качеството на водата в региона

РЗИ- Перник установи едно отклонение от качеството на водата в региона

 Отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 21.12.2020 – 03.01.2021 г на територията на област Перник. Това информираха от Регионалната здравна инспекция.

През този период са изследвани проби от 4 населени места в областта.

 Изследвани са 8 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.

 От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на Министерството на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели 1 проба.

От РЗИ информираха, че отклонението в качеството на водата е открито в центъра на село Лесковец, община Перник, още преди Коледа. Става въпрос за незначително увеличение, във взетата проба, на ешерихия коли. На „В и К“  Перник е било връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки, което е изпълнено. В момента водата в Лесковец отговаря на всички изисквания и е годна за питейно-битови цели, увериха от РЗИ.

От там информираха още, че снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън, продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.