Леко увеличение на заразените с COVID 19 през изминалата седмица установи РЗИ-Перник

Леко увеличение на заразените с COVID 19 през изминалата седмица установи РЗИ-Перник

Леко увеличение на заболелите от остри респираторни заболявания и грип е установила през изминалата седмица Регионалната здравна инспекция в Перник. Констатирани са 39 заболели, при 31 за предходната седмица.  Заболеваемостта през този период е била 53.98 %oo , при средна за страната 23.46 %oo към 04.01.2021 г.

Незначително увеличение има и при заболелите от заразни заболявания. Регистрираните болни са 135, при 127 за предходната седмица.

С 9 повече са и заболелите от коронавирус през седмицата. Констатираните заразени са 135, при 126 за предходната седмица. Заразени с COVID 19 има  във всички общини на област Перник. За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

По информация на РЗИ, през миналата седмица са направени 8 бързи антигенни теста за COVID – 19, при 101 за предходната седмица. През седмицата са направени и 12 бързи теста за антитела IgM/IgG, при 10 за предходната.

 През седмицата здравните инспектори са извършили 33 проверки. От тях 16 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене, а 5 от проверките са относно спазване на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения през седмицата контрол, са издадени 263 предписания.

Е в началото на 2021 г РЗИ Перник продължи да извършва ежедневен мониторинг на: – питейни води. Взети са 27 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната им вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.