Над 10,7 милиона лева приходи се чакат в Перник от общински имоти

Над 10,7 милиона лева приходи се чакат в Перник от общински имоти

Община Перник очаква 10 795 000 лв. приходи от управление и разпореждане с имоти общинска собственост, съобщиха от администрацията. По 3 млн. лв. постъпления са заложени от продажба на сгради и земя.

От учредяване на ограничени вещни права, според разчетите в общинската хазна трябва да влязат 2 080 000 лв.

Прогнозите сочат и 1,1 млн. лв. приходи от концесии, както и още 1 млн. лв. от продажба на общински жилища.

От наеми на помещения администрацията е заложила 670 000 лв., от наем на земя – 625 000 лв. Общо планираните приходи от управление на имоти са 1,615 млн. лв.

На концесия чрез открита процедура и публично-частно партньорство ще бъдат отдадени минералната вода в кв. „Бела вода“, почивната станция на общината в с. Рударци, хижа „Кралев дол“, язовир „Рашовец“ и терен в Перник за изграждане на многофункционална спортна площадка. За продажба са предвидени 82 терена, седем сгради и десет общински жилища. Ограничени вещни права ще бъдат учредени върху 24 имота.