Местните законотворци в Брезник предлагат да се откажат от парите за представителни разходи!

Местните законотворци в Брезник предлагат да се откажат от парите за представителни разходи!

Последната за тази година редовна сесия на Общинския съвет в Брезник е насрочена за 18.12.2020 г. Последна точка в предложения дневен ред е предложение на председателя на Общинския съвет Иван Тинков за пренасочване на финансови средства. В докладната на председателя на Общинския съвет в Брезник се предлага средствата за обезщетения и помощи, на жители на община Брезник, по решение на Общинския съвет,  да бъдат увеличени за сметка на представителните разходи. В докладната си Иван Тинков припомня, че Общинският съвет на Брезник е разполагал, в началото на тази година, с 2 000 лева, заложени в параграфа за представителни дейности.  През март тази година, общинските съветници ка приели решение, с което са пренасочени 1 500 лева от тази сума в параграфа за обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет. По този начин за представителни разходи са останали 500 лева, от които до момента са изразходвани 120 лева, което означава, че в момента са налични 380 лева. Иван Тинков завършва докладната си с думите:” Уважаеми колеги, смятам че е морално и правилно, остатъчната сума от параграф 10-98, от 380 лева да бъде пренасочена с решение на Общински съвет-Брезник, към параграф 42-14 “обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”, като по този начин ще се получи в наличност към настоящия момент, сумата от 3 180 лева при налични 2 800 лева в настоящия момент.”

Тази докладна предстои да бъде гласувана в петък-18.12.2020 г., но вярвам, че местните законотворци отново ще вземат правилното решение.