Бюрото по труда в Перник търси 20 лекари, 22 медицински сестри, 20 санитари

Бюрото по труда в Перник търси 20 лекари, 22 медицински сестри, 20 санитари

 След като три поредни седмици  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляваха, то през изминалата те се увеличиха, макар и само със 7 и достигнаха 136. Предлаганите свободни места за безработни висшисти намаляха, макар само с 1 и станаха 48.

 През изминалата седмица все още бе актуална офертата за работа за 11 машинни оператори ТТМ-ГТЛ, 20 лекари, 22 медицински сестри и 20 санитари за Перник.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник през седмицата се търсеха още: шофьор на тежкотоварен автомобил 12 и повече тона,  обслужващ погребално бюро, механошлосери, електротехник, електромеханошлосер, машинисти на багер, машинисти на ПСМ/фадрома/, минни инженери,  кранисти, оператори на машини и съоръжения в металургията, пещари на металургични пещи, заварчик, машинни оператори обработка на камъни, началник производство, пощенски раздавач, педагог, обслужващи магазин, пясъкоструйник, бояджии на метални конструкции, фрезист на универсална фреза, стругари на универсален струг, комплектовачи, работници за формоване на хранителни продукти, детегледач, аранжори- касиери, маневрист, стрелочник, ръководител-движение, машинист на локомотив, чистач-хигиенисти, машинни оператори поцинковане на метал.   

   Ако направим анализ  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места през изминалата седмица, ще установим, че макар и в зимен период, когато голяма част от строителните и сезонните дейности не работят активно,  няма рязко намаляване на свободните работни места. Макар и в условия на пандемия, когато много отрасли са принудени да намалят драстично работните места, има търсене на кадри. В сравнение със същия период на миналата година, предлаганите свободни места са повече. Сред най- търсените кадри в момента са: лекари, медицински сестри, санитари, машинни оператори, машинисти и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладаваше търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И през изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 88 свободни места и 48 за безработни висшисти, от които 20 лекари, 22 медицински сестри.