ОИЦ в Перник продължава да работи, макар и онлайн

ОИЦ в Перник продължава да работи, макар и онлайн

Въпреки пандемията, Областният информационен център в Перник продължава да работи, макар и онлайн. Поредната инициатива бе проведена вчера, чрез платформата ZOOM. Онлайн срещата бе  посветена на прилагането на новия регионален подход в България през програмен период 2021 – 2027 г. и изпълнението на Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и функциите на областните информационни центрове при тяхното изпълнение.

Събитието е част от общата инициатива на Мрежата от 27 ОИЦ за 2020 година, допълниха от Центъра.

Екипът на пернишкия ОИЦ съществува вече девет години и успя да натрупа не само доста опит, но и да се наложи като компетентна институция, полезна и за бизнеса и за инициативните жители на региона, желаещи да се възползват от възможностите, предоставяни от европрограмите. За това красноречиво говори и отчетът на ентусиастите от ОИЦ, направен преди броени дни. За периода 2011 -2019 година 2612 посетители в Центъра са получили отговори на поставени въпроси. Над 236 са проведените информационни събития, срещи с медиите, инициативи, съпътстващи открити приемни и срещи към тях в целия регион, с над 7225 посетители, а публикациите в медиите са над 1000. Показателен е и отчетът специално за 2019 година, когато 270 потенциални бенефициенти са получили отговори на своите въпроси, над 16 са проведените информационни събития, работни срещи с потенциални бенефициенти, с медиите и други инициативи в областта, на които посетителите са били близо 230, а публикациите и репортажите в печатни издания, телевизия и електронни медии са над 75.

И още малко цифри, красноречиво доказателство, че ОИЦ е нужен на хората от региона и работи ефективно. За периода 2014 – 2019 година със средства от ЕСИФ в областта са финансирани 80 договора с 48 различни бенефициенти на обща стойност 159 269 921 лева и стойност на БФП 119 725 282 лв. Тук влиза и проектът на ВИК – Перник за водния цикъл на обща стойност 40 668 117 лв и размер на БФП 29 941 896 лв и 28 различни бенефициенти.

Най-много са сключените договори в община Перник – 44 на обща стойност над 40 милиона лева и 28 различни бенефициенти. В община Радомир сключените договори са 14, а стойността им е близо 6 милиона лева, а бенефициентите са осем. В община Брезник са сключени с 6 различни бенефициенти 10 договора на обща стойност над 4 милиона лева. В Земен, една от най-малките общини в региона, сключените договори са 6, стойността им е близо 1,5 милиона лева, а бенефициентите са двама. В Трън с един бенефициент – общината, са сключени 2 договора на обща стойност 2,1 милиона лева. В община Ковачевци договорът е един и е на стойност 1,4 милиона лева.