„Без вода са днес жителите на квартал „Твърди ливади” и улица „Свети Свети Кирил и Методий”

„Без вода са днес жителите на квартал „Твърди ливади” и улица „Свети Свети Кирил и Методий”

„В и К” спря принудително водоснабдяването на жителите в кв. „Твърди ливади” и част от ул.“Св. Св. Кирил и Методий. Причината е възникнала авария по водопроводната мрежа на ул. .“Мърквичка“ при бл.38 в кв.”Твърди ливади”, на 1.12.2020 г. От водоснабдителното дружество поясняват, че аварията ще се отстранява днес от 8.30ч.