РЗИ установи едно отклонение от качеството на водата в региона

РЗИ установи едно отклонение от качеството на водата в региона

 Отклонение от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 09.11.2020 – 22.11.2020 г. на територията на област Перник. През този период е изследвана водата само в едно населено място, в областта. Това информираха от РЗИ.

От там поясниха, че са изследвани 5 проби питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А) .  От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели само една. Става въпрос за местен водоизточник в село Враня стена, община Земен. РЗИ е издала предписание  за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки и са информирани както „В и К”, така и община Земен.

 От Здравната инспекция информират, че снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън, продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.