Гласуваха размера на помощите за деца през 2021 година

Гласуваха размера на помощите за деца през 2021 година

Последно- помощи за деца ще получават семействата с доход на член от домакинството по-нисък или равен на 410 лв.

Депутатите определиха и размера на месечните помощи за отглеждане на дете за семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 410 лв.

За семейство с едно дете в бюджета е предвидена месечната помощ да е в размер на 40 лв., за семейство с две деца – 90 лв., за семейство с три деца – 135 лв., а за семейство с четири деца – 145 лв.

Народното събрание определи размерa на еднократната помощ при раждане на живо дете за 2021 г. За първо дете депутатите определиха помощ в размер на 250 лв., за второ 600 лв. и за трето 300 лв.