Ремонтни дейности по водопровода затвориха временно центъра на Перник

Ремонтни дейности по водопровода затвориха временно центъра на Перник

Със заповед на зам.кмета Мирослав Стоицев  от днес е въведена  временна организация на движението  в Перник по ул. „Отец Паисий“ във връзка с изпълнение  на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на главни улици на територията на община Перник по четири обособени позиции за обособена позиция 2; Реконструкция на главен клон 1 от кафе „Рай“ до улица „Средец“ и водопроводната мрежа в ЦГЧ и кв. „Църква“, гр. Перник.“

В тази връзка се ограничава движението на пътно превозни средства по ул. „Отец Паисий“ , в участъка  между улица „Искър“ и ул. „Средец“  поради извършване на строително монтажни работи, считано от 15 октомври 2020 година.

Въвежда се еднопосочно движение по ул. „Отец Паисий“  с посока на движение от ул. „Средец“ към ул. „Искър“ , както и обходен маршрут в обратна посока през улица „Кракра“.

Изпълнителят на ремонтните дейности  РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН ЕАД по заповедта трябва да постави необходимите стандартизирани  пътни знаци, съобразени с проекта  и изискванията на Наредба 3 от 2011 година.

Отговорници за поставянето на знаците  са Цветан Савов / 0882928770/ – от фирмата и  Кристиян Иванов /0888689759/ – от общината.