РЗИ-Перник установи 7 отклонения от качеството на водата в региона

РЗИ-Перник установи 7 отклонения от качеството на водата в региона

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 28.09.2020 г. до 11.10.2020 г. на територията на област Перник. През този период е изследвана водата в 17 населени места, в областта. Това информираха от РЗИ.

От там поясниха, че са изследвани 12 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани.

От тях 3 не отговарят на Наредба №9/2001 г. на Министерството на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.  От РЗИ не информират къде са открити отклоненията, но уверяват, че на „В и К“ ООД  Перник са връчени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

 Изследвани са 4 проби на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б).  От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели 3 проби. От здравната инспекция  информират, че на „В и К“  Перник са връчени предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

Изследвани са и 5 проби на питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А).  От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно- битови цели 1 проба. Връчени  са предписания за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

От РЗИ- Перник уверяват, че връчените предписания са изпълнени.

 Снабдяването с питейна вода на село Забел, в община Трън,продължава да се извършва  чрез доставяне на бутилирана вода.