„Топлофикация Перник” предлага атрактивни условия на сключилите договор  „Равни вноски“

„Топлофикация Перник” предлага атрактивни условия на сключилите договор „Равни вноски“

„Топлофикация Перник” отново стартира кампанията си за подписване на договор „Равни вноски“ като се запазват същите условията от миналата година. Абонатите на дружеството, които са подписали този договор,  ще продължават да плащат сумите за парно и топла вода на 11 равни вноски, изчислени на базата на потреблението на топлинна енергия от предходната година.

 „Предвидили сме за сключилите този договор отстъпка от 30 % от първата и 11-тата вноска. С 10 на сто по-малко ще плати и всеки абонат, който издължи наведнъж всички 11 вноски.“, поясни  Ясен Кацаров, изпълнителен директор на „Топлофикация Перник”. Той посочи, че тези договори дават възможност на абонатите им да планират по- лесно месечния си семеен бюджет.

„Тази година абонатите, които имат вече сключен договор „Равни вноски“ с нашето дружество, само с попълването на едно заявление могат да удостоверят, че са съгласни да продължат договора при предишните условия. Това е още едно улеснение за тях“, каза Кацаров.

 Той припомни, че клиентите на „Топлофикация Перник” могат да изпратят попълненото от тях заявление в Минна дирекция. „Заявлението за договора може да бъде изтеглено от сайта на нашето дружество. Абонатите ни само трябва да го попълнят и подадат по електронен път. Договорите се подписват на място в офисите на „Топлофикация Перник“, уточни Кацаров. Той подчерта, че ръководството на дружеството е помислило и за онези  абонати, които предпочитат хартиения носител, затова в пликовете с последната сметка на абонатите на дружеството са поставени и бланки на заявлението.

 Директорът на „Топлофикация Перник” уточни, че преподписването на договор „Равни вноски“ и сключването на нов, ще се извършва до края на октомври. „Договор „Равни вноски“ може да сключи всеки наш редовен платец или абонат със сключено споразумение за разсрочване на старите задължения. Договорите са валидни до 31 август 2021 година“, уточни Ясен Кацаров и напомни, че на телефон 0700 500 20  клиентите на дружеството могат да проверят размера на тяхната вноска.