299 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

299 нарушения установи Инспекцията по труда в Перник само за месец

107 проверки по спазване на трудовото законодателство и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмите на територията на област Перник, е извършила Инспекцията по труда през месец септември. От тях 29 са свързани с епидемичната обстановка; 25 са по инициатива на контролни органи; 20 са извършени по инициатива на МВР; 12 са по искане по чл. 327 от КТ; 9 са по искане по чл. 302/303 от КТ; 5 са по искане на НОИ и други.

При направените през миналия месец проверки, трудовите инспектори са констатирали 299 нарушения на трудовото законодателство. Най-много са нарушенията на здравословните и безопасни условия на труд-153. След тях се нареждат нарушенията по трудови правоотношения- 146.

През септември Инспекцията по труда е съставила 12 акта за установяване на административни нарушения. Всички са свързани с нарушение на нормите регламентиращи трудовите правоотношения.

 Анализът, който е направила Дирекция „Инспекция по труда” в Перник за месец септември показва, че по време на проверките, трудовите инспектори в Перник са обърнали сериозно внимание на работодателите относно нарушенията, свързани с трудовото законодателство. Това включва работа без трудови договори, неспазване на работно време, полагане на извънреден труд, заплащане на труда. Много сериозно внимание е обърнато и на сериозните нарушения свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд за работещите.