Бюрото по труда в Перник търси лекари, общи работници, склададжии…

Бюрото по труда в Перник търси лекари, общи работници, склададжии…

Трета поредна седмица  предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места намаляват, като през изминалата седмица те са с 35 по-малко и станаха 68. Намаляха и  предлаганите свободни места за безработни висшисти  с 2 и останаха 7.

През изминалата седмица все още бе актуална офертата за работа за 10 общи работници за Перник и 10 склададжии за Божурище.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник през седмицата се търсеха още: салонни управители, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, пазач,  логопед, учител по философия,  лекари спешна медицина, обслужващ магазин, шивачи,  машинни оператори за производство на стъкло, търговски представител, шофьор на линейка, психолог, шлосери, работници в гъбарник, работници за арматурен двор, пощенски раздавач.    

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри в момента са:  общи работници, склададжии,  лекари, готвачи, бармани и други. Прави впечатление, че с наближаването на есенно-зимния сезон, свободните работни места на трудовата борса намаляват.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 През изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 61 свободни места и 7 за безработни висшисти, от които 4 лекари спешна медицина.