Седем пъти са се увеличили болните от варицела в област Перник, установи РЗИ

Седем пъти са се увеличили болните от варицела в област Перник, установи РЗИ

Увеличили са се заболелите от заразни заболявания в областта през изминалата седмица. Това констатира Регионалната здравна инспекция. Регистрираните болни са 26,  при 18 за предходната седмица.

Седем пъти са се увеличили заболелите от варицела през изминалата седмица. През периода са установени 7 заболели, при 1 за предходната седмица. Всички се лекуват  амбулаторно от личните си лекари.

Няма увеличаване на болните от остри респираторни заболявания и грип през миналата седмица, установените заболели са 19. Заболеваемостта през този период е 25.99 %oo,  при средна за страната 29.42 %oo към 04.10.2020 г.

През периода се наблюдава леко увеличение на заразените с COVID-19. Регистрираните заразени с 16, при 14 за предходната седмица. Заболелите са от  Перник. От тях най-много са хората на възраст от 60 до 64 години-4-ма.

Три пъти са намалели заболелите от чревни инфекции. През този период е установен само 1 заболял, при 3-ма за предходната седмица.

За пръв път от няколко месеца е констатиран 1 болен от салмонелоза.  Заболялото е дете на 7г. от Перник.

През седмицата се наблюдава леко увеличение на заразените с хепатит. Регистрирани са 2 случая, при 1 за предходната. Заболелите са мъже на 17 години и на 50 години от Трън.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата здравните инспектори са извършили 154 проверки. От тях 46 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведенията за обществено хранене, а 3 са свързани с постъпили жалби и сигнали от институции и граждани. При 2 от проверките е проконтролирано  спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. В резултат на упражнения през седмицата контрол, здравните инспектори са издали 45 предписания за отстраняване на констатирани нередности и е съставен 1 акт за нарушение.

 РЗИ и през изминалата седмица продължи с ежедневния мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 89 проби от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната в тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.