Закъснява прибирането на реколтата от слънчоглед в региона

Закъснява прибирането на реколтата от слънчоглед в региона

279.66 дка, засети със слънчоглед в областта са пропаднали, заради неблагоприятната пролет. Най-много пропаднали площи има в землището на община Перник- 176.5 дка- Няма пропаднали площи в общините Земен, Ковачевци и Трън. От останалите 8 934.26 дка до сега са реколтирани  3 780 дка, което е над 40% от площите. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник.

 Много добра организация по прибирането на слънчогледа е създадена в радомирско. От засетите там 4 140.07 дка вече са ожънати  2 230 дка, което е над половината от площите. Напредва жътвата на слънчогледа и в Брезник. От засетите 2 556.77 дка са реколтирани 1 300 дка, което е над половината от площите. С по-бавни темпови върви прибирането на реколтата в община Перник. От засетите 1 147.5 дка вече са реколтирани 125 дка. Ускоряват темповете на жътвата в земенско. От засетите в общината 305 дка, до сега е прибрана реколтата от 89 дка. В Ковачевци напредват с прибирането на слънчогледа. От засетите там 436.62 дка, вече са ожънати 28 дка. С бавни темпове върви прибирането на слънчогледа в трънско. От засетите в общината 348.3 дка е прибрана до сега реколтата от 11 дка.

Според агроспециалистите, ако стопаните в областта не ускорят жътвата на слънчогледа, загубите ще се увеличат значително.