„Топлофикация Перник” изпрати на клиентите, които са имали договор, готов формуляр с изчислената месечна вноска

„Топлофикация Перник” изпрати на клиентите, които са имали договор, готов формуляр с изчислената месечна вноска

„Топлофикация – Перник“ приключи с раздаването на сметките за консумираната топлоенергия за месец август. Заедно с тях, абонатите, които имат сключен договор „Лоялен клиент” с дружеството са получили формуляр на Заявление за подновяването на договора за предстоящия отоплителен сезон. Това информира директорът на „Топлофикация Перник” Ясен Кацаров. Той поясни, че в заявлението, на всеки клиент е изчислена месечната вноска, която ще заплаща.

„Искам отново да припомня на нашите битови  абонати, които са сключили „Договор за плащане на топлинна енергия на равни вноски”, че могат да се възползват от някои условия и отстъпки.  При подаване на заявление в Минна дирекция или в информационния ни център, на всеки клиент ще бъде пресметната равната вноска за новия отоплителен сезон, спрямо 1/12 от предходния, като 12-та е изравнителна. Имате възможността формулярите да ги видите и изтеглите и онлайн от интернет сайта на дружеството (www.toplo-pernik.com), раздел „Законодателна рамка“. При авансово плащане от страна на клиента,  в първия месец, считано от подписване на договора, на дължимата сума за единадесет равни месечни вноски, правим еднократна отстъпка  в размер на 10 % от определената сума.  Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в страната, дружеството е предприело всички необходими мерки за намаляване разпространението на вируса в нашите центрове. Искам да напомня на нашите клиенти, че крайният срок за подписването на договорите е 30.10.2020 г. Подпълнените заявления могат да бъдат изпратени и по Пощата”, поясни Ясен Кацаров. Той допълни, че сключването на договор „Лоялен клиент”, дава възможност на всяко домакинство да предвиди в бюджета си за месеца точна сума за топлоенергия.  Повече подробности за договори, отстъпки и промоции абонатите на „Топлофикация Перник” могат да получат на тел: 0700 500 20, интернет сайта ни www.toplo-pernik.com или клиентските центрове на дружеството.