Бюрото по труда в Перник търси лекари, охранители, общи работници, склададжии

Бюрото по труда в Перник търси лекари, охранители, общи работници, склададжии

С още 8 намаляха през изминалата седмица предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места и станаха 103. Добрата новина е, че предлаганите свободни места за безработни висшисти останаха без промяна- 9.

През изминалата седмица все още бе актуална офертата за работа за 30 охранители да София, за 10 общи работници за Перник и 10 склададжии за Божурище.

 Освен тях, на трудовия пазар в Перник през седмицата се търсеха още: маневристи,  салонни управители, бармани, готвачи в заведение за бързо хранене, общи работници, термист, пазач,  логопед, учител по философия, електромонтьори, миячи на превозни средства,  лекари спешна медицина, обслужващ магазин, шивачи, учител по история, учител по математика, машинни оператори за производство на стъкло, търговски представител, специален педагог, шофьор на линейка.    

   Анализът  на предлаганите от Бюрото по труда в Перник свободни работни места показва, че сред най- търсените кадри в момента са: охранители,  общи работници, склададжии, лекари, готвачи, бармани и други.

На трудовия  пазар в региона през изминалата седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 През изминалата седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 94 свободни места и 9 за безработни висшисти, от които 4 лекари спешна медицина и 4 учители.