МИГ Трън- Брезник-Божурище насрочи общо събрание

МИГ Трън- Брезник-Божурище насрочи общо събрание

Управителният съвет на сдружение “Местна инициативна група Трън-Брезник- Божурище” – гр. Трън, свиква общо събрание на сдружението на 26.10.2020г. от 11.00 ч. в гр. Божурище, в салона на читалище„Христо Ботев 1934”. Дневният ред на събранието включва една точка „Вземане решение за кандидатстване с проект „Реконструкция и рехабилитация на общински път до Леворечки манастир „Св. 40 мъченици“, с. Лева река, община Трън“. Той ще се реализира по мярка 19  на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.  При липса на кворум, на основание  устава на сдружението, общото събрание ще се проведе същия ден един час по-късно, на същото място при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове на сдружението