ТПГ”Мария Кюри” в Перник реализира тази година много добър прием в осми клас

ТПГ”Мария Кюри” в Перник реализира тази година много добър прием в осми клас

 Успешна нова 2020/2021  учебна година стартира ТПГ”Мария Кюри”. През новата учебна година в училището ще се обучават 135 ученици. За първи път от няколко години гимназията успява да реализира много добър прием в осми клас.  Сформирани са две паралелки. В паралелката „Електрообзавеждане на производството», която е в списъка на специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на специалисти на пазара на труда,  са приети 13 ученици. В паралелката „Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти“ са приети 22-ма ученици.

  През новата учебна година в ТПГ”Мария Кюри ще се обучават 135 ученици. Училището приключи навреме с всички ремонтни дейности, включително с ремонта на сградата на УПК в „Стомана Индъстри”.

 Гимназията има традиции в обучението в специалността „Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти“  и подготвя много добри специалисти, притежаващи необходимите знания, умения и професионални компетентности, съгласно изискванията на съвременните стандарти. Училището е единственото в региона, което подготвя кадри за химическата промишленост. То разполага с модерно обзаведени каинети, като гордост за училището е компютърният кабинет.

„Успяхме да наложим и развием дуалната форма на обучение. През тази година 2-ма наши ученици ще практикуват в реална работна среда в ЧЕЗ, 5 ще практикуват в „Стомана Индъстри” и 6 в „Топлофикация Перник”. За времето на практиката ще им се заплаща, което ще ги мотивира да усъвършенстват знанията и уменията си. Учениците са сключили договори със съответното дружество. Осигурили сме всички предпазни мерки, съобразно с изискванията на здравното министерство, срещу разпространението на коронавируса. Разделили сме учениците на два етажа, гарантирали сме дистанция и най-вече дисциплина при движението на учениците в междучасията. За първа година успяхме да назначим няколко млади учители- по английски и френски език, по математика имаме нов преподавател”, поясни директорът на гимназията инж. Цветелина Миланова.