Увеличават се болните от остри респираторни заболявания и грип в пернишко

Увеличават се болните от остри респираторни заболявания и грип в пернишко

 Увеличаване на болните от остри респираторни заболявания и грип  в област Перник през изминалата седмица констатира Регионалната здравна инспекция. Заболелите през този период са 19, при 11 за предходната седмица.  Заболеваемостта през този период е 25.99 %oo, при средна за страната 19.05 %oo към 28.09.2020 г.

През изминалата седмица са се увеличили двойно заразените с COVID-19. Установени са 14 заразени, при 7 за предходната седмица.  Заболелите са от Перник и един от община Ковачевци.

Добрата новина е, че са намалели, макар и с един, болните от заразни заболявания. Регистрираните през периода случаи са 18, при 19 за предходната седмица.

Другата добра новина е, че значително са намалели и заболелите от варицела. През седмицата е констатиран само 1 болен, при 7 за предходната Заболелият е дете на1 година от Перник. То се лекува  амбулаторно от личния си лекар.

През седмицата няма увеличаване на заболелите от туберкулоза. Установен е 1 болен от Земен, който се лекува стационарно в СБАЛББ – Перник.

Намалели са и болните от чревни инфекции. През миналата седмица е констатиран само 1 заболял, при 3-ма за предходната. Заболялото е дете на 1 г. от село Рударци, което се лекува стационарно в СБАЛИПБ -София.

Миналата седмица е регистриран и 1 случай на болен от хепатит А, при нито един болен за предходната. Болният е от Брезник. Лекува се стационарно в МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата здравните инспектори са извършили 96 проверки. От тях 30 са свързани със спазване на забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. При 6 от проверките е упражнен контрол по спазването на изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели.

В резултат на упражнения контрол, през седмицата са издадени 19 предписания за отстраняване на констатирани нередности. При 3 от проверките са изяснявани постъпили жалби и сигнали на граждани и институции.  Съставени са 2 акта за нарушения.

И през миналата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните водоизточници. Взети са 10 проби от различни населени места в областта, за да се установи дали подаваната вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9.