Общинският съвет в Трън определи Комисия, която да изготви  предложения за кандидати за съдебни заседатели

Общинският съвет в Трън определи Комисия, която да изготви предложения за кандидати за съдебни заседатели

Местният законодателен орган на община Трън, на провелата се сесия на 30 септември, взе единодушно решение да бъде създадена Комисия за изготвяне на предложения за кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Трън, съгласно Закона за съдебната власт. Комисията ще бъде от съставена от четирима общински съветници от всички политически партии, а за нейн председател беше избрана Милена Миланова. Определен бе и крайният срок за представяне на писмените предложения за кандидати за съдебни заседатели, заедно с приложени към тях документи – 15.10.2020г. Общинският съвет задължи председателя на Комисията да изготви докладна записка с направените предложения, която да представи на редовното заседание на Общински съвет в Трън през месец ноември.