Еколог поема управлението на „Топлофикация Перник”

Еколог поема управлението на „Топлофикация Перник”

Нов изпълнителен директор поема управлението на „Топлофикация Перник”. Това е Ясен Кацаров. Той е еколог по образование и целият му трудов стаж е преминал в „Топлофикация Перник”. Изборът му не е случаен. Той е свързан с перспективите за развитие на пернишкото топлофикационно дружество, които са насочени главно към модернизирането на централата съобразно високите екологични изисквания, които поставя Европейският съюз. Ясен Кацаров ще встъпи в длъжност официално идната седмица, когато бъде вписан в Търговския регистър.

Досегашният директор на „Топлофикация Перник” инж. Любомир Спасов е приел предложението на  ТЕЦ”Бобов дол” да стане изпълнителен директор. Опитът, който инж. Спасов натрупа през годините в Перник със сигурност ще му помогне  в управлението на централата, която е много по-голяма от ТЕЦ”Република” и заема важно място в енергийната система на страната. ТЕЦ”Република”, която е най-старата централа в страната, отдавна е станала ковачница на кадри за родната ни енергетика, което е гордост за перничани.

Новият директор на „Топлофикация Перник”, Ясен Кацаров, пред Днес и утре

 – Г-н Кацаров, разкажете ни малко за себе си?

 -Притежавам магистърска степен от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и диплома за следдипломна квалификация от Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов. Владея добре английски език и притежавам отлична компютърна грамотност.

-Кажете ни нещо за Вашата трудова кариера?

– Работя в „Топлофикация Перник” вече 30 години. Целият ми трудов стаж е преминал единствено в това дружество и за това съм горд, че преминах от различни длъжности, за да стигна до най-високата. В последните 11 години бях ръководител на отдел в дружеството и се занимавах с екология, безопасност и здраве при работата. Моя отговорност беше техническият надзор на съоръженията с повишена опасност. В тях влизат тръбопроводи, резервоари за пара и гореща вода, съоръжения за природен газ, повдигателни съоръжения и други. Мога да Ви споделя, че истинската ми страст е екологията.

-Какво от опита, който сте натрупали до сега, ще Ви помогне на длъжността изпълнителен директор на толкова важно за нашия град дружество каквото е „Топлофикация Перник”?

-През годините съм отговарял за проекти по доставка на модерно оборудване за очистване от прахови частици на димните газове от парогенераторите, внедряване на системи за мониторинг на димните газове, оборудване и автоматизация на производствени процеси, екологични проекти за редуциране на емисите на парникови газове и други. Всички  проекти, свързани с подобряването на екологията и осъвременяване на процесите в дружеството са от значение за развитието на „Топлофикация Перник” като модерно и екологично дружество. Смятам, че натрупаният опит в подобни начинания ще ми бъде от полза и се радвам, че ще  мога заедно с моите колеги да определим по-нататъшното развитие на  „Топлофикация Перник”. За да запазим „Топлофикация Перник”, трябва напълно да я модернизираме, като я пригодим за работа с екологични източници на енергия. Запознат съм много добре с действащата нормативна база, с българските и европейските закони.

-На какви проекти ще заложите, за да гарантирате развитието на „Топлофикация Перник” като съвременно дружество, отговарящо на високите екологични изисквания?

– Както споменах,  обичам екологията и затова основният стремеж в моята работа ще бъде да работим по реализирането на проекти, които са насочени към подобряване на екологичната среда в „Топлофикация Перник”. Грижата за околната среда трябва да е водеща за всички нас. В България ще растат и ще се развиват нашите деца и затова трябва да им осигурим качествена среда на живот!