РЗИ – Перник установи 3 отклонения от качеството на водата в региона

РЗИ – Перник установи 3 отклонения от качеството на водата в региона

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода 14.09.2020 г. – 27.09.2020 г. на територията на област Перник.

 През този период е изследвана  водата в 24 населени места, в областта. Това информираха от РЗИ.

От там поясниха, че са изследвани 25 проби от питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А) и други показатели от приложение №1 от Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за които е установено, че са от значение да бъдат мониторирани. От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, 2  проби.  От РЗИ не информират в кое населено място е открито отклонението, но уверяват, че на „В и К“  Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

 Изследвани са и 4 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б).  От тях не отговаря на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели 1 проба. На „В и К“  Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

От здравната инспекция уверяват, че връчените предписания са в процес на изпълнение.

Снабдяването с питейна вода на село Забел, община Трън се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.